על הפרויקט

-פרויקט ואהבת הוא
,א-פוליטי ועל מפלגתי
,הוא מיזם אשר חוצה מגזרים
,מפליג למרחקים ועובר בין יבשות
,מחבר בין תרבויות ומתקן עוולות
,מקרב בין רחוקים ומשכין נחת בין הקרובים
.מביא ברכה ומשרה שכינה בקרב האנשים

חזון הפרויקט

,פרויקט ואהבת נע על ציר חברה-סביבה
והוא נועד לשמש אבני דרך
,לעיצוב חברה תומכת וסביבה מאפשרת
,בהגשמת השאיפות הפרטיות והכלליות
,מתוך עקרון ובחרת בחיים
.כי האמת והשלום אהבו

רציונל | מטרה מרכזית

יצירת זהות חזותית באמצעות סמלול ערכי היהדות
באופן שיהיו משותפים לכולם
על מנת להביא לחיבור
ויצירת אחדות ושיח אנושי
והסרת המחיצות המפרידות
והפצת ערך אהבת החינם בעם ישראל 

זהות המותג

מדינת ישראל היא נס
היא מדינה שנולדה מתוך משברים
היא מתפתחת ומתעצמת בזכות הרוח היהודית שלה
העם היהודי שרד את השואה, בזכות כוח האמונה שלו
עם השנים התפתחנו והתפלגנו לקבוצות שונות ומגוונות
אך הגיע העת לשוב הביתה ולהתחבר מחדש
.ואהבת, כי הגיע זמן אחדות

הסיפור מאחורי המותג

מדינת ישראל היא מדינה רב תרבותית
,אשר מכילה מגוון רחב של קבוצות באוכלוסיה
,דתיים וחילונים, חרדים ומסורתיים
...ימנים ושמאלנים, כיפות סרוגות, נוער גבעות ועוד

,נוסף על כך, השד העדתי חי ובועט והוא מחוץ לבקבוק
גם היום בשנת 2016 השיח הציבורי ממשיך לייצר
,קולות ומחלוקות בין אשכנזים וספרדים
.בין ימנים ושמאלנים ובין דומים לבין שונים

אין כל בעיה עם המסורות השונות
ועם האמונה האישית של כל אינדיבידואל
.אבל החלוקה העדתית יוצרת פלגנות מיותרת שלא מיטיבה עמנו

מטרת פרויקט ׳ואהבת׳ הוא לעורר את ערך אהבת החינם
,בעם ישראל ולהפיץ את בשורתו
לשמור על המסורת האישית אבל גם להתחבר
,סביב מכנה משותף עמוק יותר
,שורשי יותר ובסיסי יותר שהוא
.הזהות המשותפת שלנו כעם היהודי